Född : 06.12.2009
Uppfödare : Eva Forsberg Johansson
Ägare : Anneli Olsson

Hälsa Utställning Forfäder

 

SUCH Sperringgården Christopher Da Vinci


Grantilley Sunset HarbourKeyingham Christian


Grantilley Emerald Charm


SUCH Sperringården Cellese


SUCH Homerbrent James Stewart


Sperringården Carsima


Lazycroft's Heavenly Fan


SUCH Lacycroft's Rose Mullion


Toraylac Jonas


Marmosjö's Amber the First Lady


Lazycroft's Nell My Fan - Tc


Jørsi's Just A Fan-TcLazycroft's Heaven On Earth